Meie lugu

1988.aastal külastasid peagi vabaks saavat Eestit waldorfpedagoogika õpetajad Soomest ning nakatasid kohalikke uute värskete mõtetega laste arendamise ja kasvatamise teemal. Kursuste mõju oli väga tugev ja grupp õpetajaid-lapsevanemaid otsustas alustada (oma) lastele waldorfhariduse pakkumist ka Arukülas. See mõte teostus 1992. aastal, kui asutati Aruküla Vabakooli Seltsi. Sellest ajast asub kool ajaloolises Aruküla mõisa hoones.

1992. aasta sügisel alustas ainult 1. klass kümne lapse ja klassiõpetaja Maia-Reta Trampärkiga ja igal järgneval õppeaastal lisandus uus 1. klass. Üheksa aastaga kasvas kool põhikooliks.  Mõned aastad peale kooli asutamist rajati lapsevanemate nõul ja jõul Karmen Püü juhtimisel Aruküla mõisa kõrvalhoonesse ka lasteaed. Õpilaste arv on põhikoolis olnud erinev, jäädes vahemikku 75 kuni 100 last. Suurenenud ruumivajaduse tõttu on praeguseks õppetööks kohandatud ka mõisa kõrvalhooneid. 

Suurte puudega park, mõisahoone taastatud välisfassaad, algupärane ruumide jaotus ning mõisa ajale vihjavad detailid terves majas loovad erilise, kordumatu ja koduse atmosfääri. Selline atmosfäär toetab waldorfkooli mõtte elluviimist, sest aitame lastel kasvada erilisteks, kordumatuteks ja sooja südamega inimesteks.

Waldorfkoolide ajalugu

Waldorfpedagoogika on filosoofi ja mitmete eluvaldkondade uuendaja Rudolf Steineri (1861-1925) poolt välja töötatud õpetamis- ja kasvatusmeetod. Esimene waldorfkool rajati 1919. aastal Rudolf Steineri ja Emil Molti (1876-1936) poolt. Kool rajati sigaretivabriku Waldorf-Astoria töötajate lastele, sellest tuleneb ka waldorfkoolide  nimetus. Üheks esimeseks klassi- ja aineõpetajaks oli ka Pärnus sündinud Herbert Hahn (1890-1970).

Waldorfkoole on rajatud üle terve maailma. 2020.a seisuga oli maailmas 1214 waldorfkooli, kõige enam Saksamaal, USA-s, Hollandis. Maailmas on kõige rohkem waldorfkoole elanike arvu kohta Eestis.

Waldorfkoolid Eestis

Ettevalmistavad loengud ja kohtumised waldorfkoolide loomiseks algasid 1988.aastal, kui taasasutati Eesti Antroposoofiline Selts (EAS), mille üheks eesmärgiks sai avalike loengute korraldamine. Uuele pedagoogikale avatud lapsevanemad lõid 1990.aastal esimesed waldorfkoolid Tartus, Rosma külas (Põlva v), Tallinnas (Nõmmel). 1991 alustas kool Rakveres, 1992 Arukülas ning 1993 Viljandis. Edasi on toimunud waldorfkoolide avamised Tallinnas (Pelgulinnas), Keilas, Pärnus jm. Tartus, Tallinnas ja Viljandis töötavad ka waldorfgümnaasiumid. 

2023/24 õppeaastal õpib Eesti waldorfkoolides 1623 õpilast: põhikoolis 1277, gümnaasiumis 211 ja koduõppel on 135 (andmed 10.11.2023).