Vastuvõtt kooli

Võtame vastu uusi lapsi 1.- 9. klassi!

Kandideerimiseks palume täita allpool olev avaldus!

Kui Teil on küsimusi või sooviksite tulla kooliga tutvuma, siis võtke julgelt ühendust Kerli Eesmaaga, kes on meie kooli ja lasteaia lapsevanem ning külaliste koordinaator.

Kerli organiseerib vajadusel kohtumise kooli juhatajaga või klassiõpetajaga, saab rääkida ka oma kogemusest meie kooli lapsevanemana ning tutvustada majasid. Võtke julgesti ühendust!

Kooli vastuvõtmiseks vestleme nii lapse kui vanematega. Eeldame, et lapsevanematel on huvi R.Steineri pedagoogika (waldorfpedagoogika) vastu ja tutvuvad sellega täpsemalt juba enne lapse kooli asumist.

Esitamiseks vajalikud dokumendid:

lapsevanema avaldus
õpilase tervisekaart
kaks fotot 3x4cm
II – IX klassi tulijal esitada ka väljavõte õpilasraamatust ja tunnistus.

Vanemal võtta kaasa isikuttõendav dokument!

Huvi korral täitke vastuvõtuavaldus ja me võtame Teiega ühendust!