Õppemaks

Lasteaia õppemaks lapse kohta kuus on 2024/2025 õppeaastal 195€*. Toetusena lasteaiale on võimalik valida ka suurem õppemaks suuruses 221€ või 264€ kuus.

* õppemaksu summa võib erineda tulenevalt lapse elukohajärgse omavalitsuse toetusest.

Eelkooli õppemaks on 2024/2025 õppeaastal 100€ kuus. Oma lasteaia lastele kehtib soodustus.
Eelkooli kohta saab lugeda täpsemalt siit.

Õppemaksu soodustuste kohta leiab info siit.
Rahaliste raskuste ilmnemisel, palume kohe meile teada anda! Kui Teil on suur huvi Waldorfpedagoogika vastu, kuid raha oleks takistuseks, palume võtta siiski ühendust.