ARUKÜLA VABA WALDORFKOOL

Waldorfkoolid on sõltumatud, oma seaduste järgi toimivad organisatsioonid. Oluliseks peetakse R.Steineri jagatud soovitusi.

Koolid erinevad üksteisest oma arengutaseme, asukoha, laste ning töötajate arvukuse ja võimekuse aga ka rahaliste võimaluste poolest. Kooli lai õppekava sisaldab nii akadeemilisi kursusi, kunsti ja loodusteadusi kui ka praktilisi aineid.

Koolis lähtutakse põhimõttest, et kõigile lastele tuleb kõigis kooliastmetes pakkuda võrdseid võimalusi. Koolisiseseid eksameid pole ning klassides õhutatakse koostöövaimu. Siin ei ole pähetuupimist ega varajast spetsialiseerumist. Koolis valitseb sõbralik distsipliin.

1.-9. klassini on lastega klassiõpetaja, kes annab klassile kõiki põhiaineid ja kellest saab õpilastele teejuht, filosoof ja sõber. Nii tekib lastel tihe side mitte ainult õpetajaga vaid ka klassikaaslastega, mis annab neile turvatunde ja kindluse.

Waldorfkooli juhib õpetajate kolleegium, st et kõik õpetajad osalevad kooli juhtimises. Koolis ei ole hierarhiat. Erinevad ülesanded jaotatakse õpetajate vahel. Igasugune palgaastmestik puudub. Õpetajate tööd tasustatakse kõigile võrdse kokkulepitud summaga, mille puhul ei arvestata kvalifikatsiooni erinevusi. Lastevanemate juhatus juhib kooli majanduslikult.

Haridust, mille eesmärk on arendada noortes võimet end ise juhtida ning enda eest ise vastutada, saab anda ainult selliste kasvatajate abil, kes seda ise suudavad. Seega on iga õpetaja kokkulepitud piirides autonoomne.

Waldorfkoolile silmatorkavaid tunnusjooni on kõikehaarav õppekava. Peale taotluse anda head haridust on sellisel õppekaval kaks olulist põhjendust: peegeldada maailma ühtsust ja toetada inimese eneseleidmist.

Iga õppeaine käsitleb üht osa tervikust ning tervikliku maailmavaate kujunemiseks tuleb meil teadmisi üksteisega siduda. Waldorfkool on kool, mis valmistab ette eluks ja aitab noortel saada harmooniliseks, eneseteadlikuks ja laia silmaringiga hoolivaks inimeseks.

Aruküla Vaba Waldorfkool asub Raasiku vallas, miljööväärtuslikus Aruküla mõisas koos selle ümber asuva mõisapargiga. Waldorfkool jagab mõisamaja koos huvikooliga „Pääsulind“. Aruküla Vaba Waldorfkoolis on lasteaed ja põhikool, kokku natuke üle saja lapse ja 25 õpetajat. 40% meie lastest on Raasiku vallast, ülejäänud tulevad naabervaldadest ja Tallinnast. Waldorfkoolis rakendatakse waldorfpedagoogikat. Kooli kõige suurem mure on ruumikitsikus. Unistame oma koolimajast ja oleme alustanud maja projekteerimisega.

Kalender

<< Apr 2024 >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Tulevased üritused