ÜLDKOOSOLEK

kerti.pellmas@avw.ee 6:00 pm-6:00 pm

Esmaspäeval, 13. mail kell 18.00, on Aruküla Vabakooli Seltsi Üldkoosolek. Ootame kõiki lapsevanemaid aktiivselt osa võtma! Päevakorrapunktid: koolivaheajad järgmisel õppeaastal, õppemaks aastal 2020, kooli ruumipuudus, Üldkoosolekutest osavõtt.

Booking Form