ANTROPOSOOFILINE RING

kerti.pellmas@avw.ee 6:00 pm-6:00 pm

Antroposoofilise ringi vestlusõhtu! Ringi tööd veab õpetaja Maia-Reta Trampärk. Kõik on oodatud kuulama!

Booking Form