ÕPETAJATE STREIK!

22 Jan, 2024
kerti.pellmas@avw.ee 0

ÕPETAJATE STREIK!

𝐀𝐫𝐮𝐤ü𝐥𝐚 𝐕𝐚𝐛𝐚 𝐖𝐚𝐥𝐝𝐨𝐫𝐟𝐤𝐨𝐨𝐥𝐢 𝐤õ𝐢𝐤 õ𝐩𝐞𝐭𝐚𝐣𝐚𝐝 𝐨𝐧 𝐨𝐭𝐬𝐮𝐬𝐭𝐚𝐧𝐮𝐝 ü𝐡𝐢𝐧𝐞𝐝𝐚 ü𝐥𝐞𝐫𝐢𝐢𝐠𝐢𝐥𝐢𝐬𝐞 õ𝐩𝐞𝐭𝐚𝐣𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐢𝐠𝐢𝐠𝐚!

Peame äärmiselt oluliseks, et haridusvaldkond oleks kogu Eesti prioriteediks ja riiklik rahastus jõuaks võrdsetel alustel kõikide koolipidajateni. Ja seda nii alus- kui üldhariduses. Streigi põhiline eesmärk on, et mõeldaks riigi tasandil probleemidele hariduses, leitaks jätkusuutlik lahendus õpetajate järelkasvu küsimusele ning korraldataks ümber õpetajate töökoormus.

𝐎𝐥𝐞𝐦𝐞 𝐨𝐭𝐬𝐮𝐬𝐭𝐚𝐧𝐮𝐝, 𝐞𝐭 𝐦𝐞𝐢𝐞 𝐤𝐨𝐨𝐥 ü𝐡𝐢𝐧𝐞𝐛 õ𝐩𝐞𝐭𝐚𝐣𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐢𝐠𝐢𝐠𝐚 𝐦𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐚𝐥𝐬𝐞𝐥𝐭 𝐤𝐚𝐡𝐞𝐤𝐬 𝐧ä𝐝𝐚𝐥𝐚𝐤𝐬 𝐚𝐥𝐚𝐭𝐞𝐬 𝟐𝟐. 𝐣𝐚𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢𝐬𝐭 𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐬𝐭𝐞𝐚𝐞𝐝 𝐨𝐬𝐚𝐥𝐞𝐛 𝐭𝐨𝐞𝐭𝐮𝐬𝐬𝐭𝐫𝐞𝐢𝐠𝐢𝐬 𝟐𝟒.-𝟐𝟔. 𝐣𝐚𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢𝐧𝐢. Streigi ajal lähtume oma tegevuses vastavalt õpilaste õigusele saada hea haridus. Samuti streigiseadusest, mille kohaselt tuleb juhul, kui streigi ajal säilib töötasu, teha streikimise ajal tegemata jäänud töö ära kas enne või pärast streiki.

𝐋𝐨𝐨𝐝𝐚𝐦𝐞, 𝐞𝐭 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐢𝐤 𝐭ä𝐢𝐝𝐚𝐛 𝐨𝐦𝐚 𝐞𝐞𝐬𝐦ä𝐫𝐠𝐢: 𝐬𝐢𝐢𝐬 𝐨𝐧 𝐤õ𝐢𝐠𝐢𝐥 𝐥𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥 𝐤õ𝐢𝐤𝐢𝐝𝐞𝐬 𝐄𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐤𝐨𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐞𝐞𝐥𝐠𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐦 õ𝐩𝐩𝐢𝐝𝐚!